Oferta PLUMTREE AGENCY

Do sztandarowych usług biura należą

usluga

Sprawy rodzinne i rozwodowe

Zbieranie informacji w przypadku podejrzeń, że współmałżonek lub inna osoba prowadzi „podwójne życie”, prowadzi nielegalne interesy. Uzyskiwanie szczegółowych i wiarygodnych informacji popartych dowodami. Wykonywanie dyskretnego wywiadu środowiskowego, z którego wiedza pomoże ochronić Dzieci i bliskich przed zewnętrznymi zagrożeniami takimi jak : uzależnienia, molestowanie seksualne, pedofilia lub nieodpowiednie towarzystwo.

usluga

Windykacja (ustalanie majątku dłużnika)

Wzywanie dłużnika do zapłaty, prowadzenie wszelkich działań zmierzających do skłonienia go do dobrowolnej spłaty długu oraz prowadzeniem negocjacji co do sposobu i terminu spłaty zobowiązań. Windykacja zarówno przed rozpoczęciem drogi sądowej (polubownie), jak i z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Współpraca z BIG/BIK

usluga

Wywiad gospodarczy

Przydatny np. podczas brania udziału w przetargu – przeprowadzany w celu ochrony przedsiębiorstwa przed współpracą z nierzetelnym, nieuczciwym czy niewypłacalnym kontrahentem. Sprawdzanie wiarygodności obecnego czy przyszłego kontrahenta lub partnera w interesach. Docieranie do informacji o stanie majątkowym, ewentualnym zadłużeniu oraz dotychczasowej działalności. Sprawdzanie płynności finansowej, prawa własności do nieruchomości, lub rzetelności w kontraktach handlowych bądź opinii, jaka panuje w środowisku.

usluga

Sprawdzanie wiarygodności pracowników

Sprawdzanie uczciwość kandydatów do pracy oraz pracowników już zatrudnionych. Uzyskiwanie informacji, czy dane podane w CV lub liście motywacyjnym są prawdziwe.

usluga

Ustalenia majątkowe

Zbieranie informacji o dłużnikach w celu wszczęcia postępowania windykacyjnego. Pomaganie w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu dłużnika oraz gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących jego majątku.